Κύλινδρος υδραυλικού συστήματος διεύθυνσης Aidoiljar